System stacjonarny SensusBase


Zintegrowany radiowy system zdalnych odczytów wodomierzy, ciepłomierzy, gazomierzy, liczników energi elektrycznej oraz elektronicznych podzielników kosztów energii cieplnej.


Kategoria: System zdalnych odczytów

SensusBase jest zintegrowanym systemem zdalnych odczytów z wodomierzy, ciepłomierzy, gazomierzy, liczników energii elektrycznej oraz z elektronicznych podzielników kosztów energii cieplnej z dowolnego dystansu za pośrednictwem transmisji radiowej do komputera PC z oprogramowaniem BaseRemote. SensusBase stanowi sieć opartą o węzły, umożliwiać operatorowi zdalny odczyt urządzeń pracujących w sieci dowolnie często, zgodnie z jego życzeniem oraz zapis w PC następujących informacji: - numer identyfikacyjny urządzenia, - aktualny stan (odczyt) urządzenia, - odczyt urządzenia na koniec miesiąca.

Lista dokumentów