Oprogramowanie MiniSOFT


Oprogramowanie MINI SOFT jest używane do komunikowania się z wodomierzem iPERL za pośrednictwem małego radiowego adapteru USB MiniSIRT oraz za pośrednictwem szyfrowanego protokołu komunikacyjnego firmy Sensus - SensusRF.


Kategoria: Systemy zdalnych odczytów

Oprogramowanie MINI SOFT jest używane do komunikowania się z wodomierzem iPERL za pośrednictwem małego radiowego adapteru USB MiniSIRT oraz za pośrednictwem szyfrowanego protokołu komunikacyjnego firmy Sensus - SensusRF. Komunikacja odbywa się w paśmie częstotliwości 868MHz lub 433MHz. USB MiniSIRT odbiera telegram od każdego iPERL (co 15 sek.) będącego w zasięgu radiowym oprogramowanie MINI SOFT odszyfrowuje dane.

 
Lista funkcji MINI SOFT:
- włącz/wyłącz komunikację radiową iPERL
- włącz/wyłącz tryb testowy w iPERL
- odczyt telegramu BUP
- odczyt telegramu SEMI
- odczyt rejestratora
- sprawdzenie siły sygnału radiowego (RSSI)
- resetowanie zaistniałych alarmów