Jednostrumieniowe - mokrobieżne 820
Jednostrumieniowe - mokrobieżne 820

Do pomiaru objętoś ci wody zimnej i maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 bar w poziomych i pionowych przewodach rurowych

Kategoria: Domowe / Jednostrumieniowe mokrobieżne