HRI Mei


HRI-Mei jest modułem do pozyskiwania danych z wodomierzy MeiStream. Wszystkie liczydła wodomierzy MeiStream standardowo przygotowane są do montażu HRI-Mei.


Kategoria: Nadajniki impulsów

HRI-Mei jest modułem do pozyskiwania danych z wodomierzy MeiStream. Wszystkie liczydła wodomierzy MeiStream standardowo przygotowane są do montażu HRI-Mei.

Moduł HRI-Mei może być zainstalowany w dowolnym momencie bez zrywania plomby legalizacyjnej wodomierza.

HRI-Mei dostarcza na wyjściu impulsy o wysokiej rozdzielczości wraz z informacją o kierunku przepływu wody.

Interfejs danych może być stosowany w aplikacjach M-Bus, dla urządzeń z MiniBus takich jak MiniPad lub Sensus((S))cout-MB

HRI-Mei może zastąpić wszystkie znane typy liczydeł Encoder, Elektroniczne i Hybrydowe.

Inne aplikacje wymagające nadajników kontaktronowych czy też optoelektronicznych będą obsługiwane przez właściwy moduł HRI-Mei.

 
Cechy szczególne:

- Kompatybilność z wodomierzami przemysłowymi
- Bezdotykowe indukcyjne skanowanie wskazówki liczydła.
- Obojętność na zewnętrzne pole magnetyczne.
- Możliwość instalacji w dowolnym momencie.
- Detekcja kierunku przepływu wody.
- Elektroniczne wyjście impulsowe bez drgań kontaktu.
- Waga impulsu, tryb i długość możliwa do zmiany w miejscu montażu.
- Samodiagnostyka i detekcja ingerencji.
- Żywotność baterii do 12 lat. Z zewnętrznym zasilaniem np. z jednostki centralnej M-Bus czas pracy ulega wydłużeniu.
- Stopień ochrony obudowy (IP68)