EURO PROJEKT z początkiem 2003r. rozpoczęcia współpracy ze światowym liderem w branży opomiarowania mediów – koncernem Sensus Metering Systems, który skupia tak znanych producentów urządzeń pomiarowych jak: Spanner Pollux oraz Meinecke z Nie-miec, Premex In ze Słowacji, Socam z Francji, Aquacom z Belgii, Contaqua z Hiszpanii, Sensus & Smith – Blair z USA i wiele innych z całego świata posiadających możliwości kompleksowego zaspakaja-nia potrzeb klienta. Nasze doświadczenia na rynku opomiarowania wody oraz wsparcie koncernu Sensus wyznaczyły jeden z aktualnych priorytetów naszej działalności - rozwiązywanie problemów opomiarowania wody w zasobach budownictwa mieszkaniowego

wodomierze opomiarowniewodomierz sensus

 

Proponujemy następujące usługi mające na celu optymalną organizację gospodarki wodomierzowej:

 

1.Analiza rozbieżności wskazań wodomierzy domowych (węzłowych) i sumarycznych wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Usługi te realizujemy w myśl zasady „od ogółu do szczegółu", która pozwala na znalezienie jednostkowych źle funkcjonujących wodomierzy mieszkaniowych lub też wskazań miejsca ingerencji zewnętrznej w wodomierz.Analizę prowadzimy na podstawie dostarczonych danych. Proponujemy szereg autorskich rozwiązań poprawiających stan gospodarki wodomierzowej w zasobach Zarządcy Nieruchomości.

2.Wyszukiwanie przecieków w instalacji, co pozwala na zmniejszenie różnic pomiędzy wodomierzem domowym i wodomierzami mieszkaniowymi.

3.Formułowanie propozycji zmian w zasadach rozliczeń na linii: Zarządca nieruchomości – odbiorca wody (lokator) oraz pomagamy w tworzeniu regulaminów wewnętrznych rozliczeń wody i energii cieplnej.

4.Pośrednictwo w rozmowach pomiędzy zarządcą nieruchomości, a dostawcą wody i energii cieplnej wykorzystując nasze doświadczenie i stale zdobywaną wiedzę.

5.Dobór wielkości mocy zamówionej energii cieplnej na bazie analizy i obliczeń danych rzeczywistych do jej redukcji.

6.Analiza zasadności doboru wodomierza domowego (węzłowego) poprzez pełny monitoring przyłącza wodomierzowego w oparciu o rejestrację danych o zużyciu wody.Monitoring wykonujemy w czasie rzeczywistym na podstawie wskazań wodomierza referencyjnego z nadajnikiem impulsów w porozumieniu z użytkownikiem wodomierza (Przedsiębiorstwa wodociągowe).

7.Organizację inwentaryzacji i ewidencji wodomierzy mieszkaniowych w oparciu o autorskie oprogramowanie.

8.Kompleksową organizację procesu legalizacji ponownej wodomierzy mieszkaniowych wg dyspozycji Zarządcy Nieruchomości. Preferujemy dostawy nowych, o podwyższonej czułości wodomierzy mieszkaniowych produkcji Invensys, zagospodarowanie wodomierzy używanych, ewentualne korekty przyłączy, zabezpieczenie przyłącza specjalnymi plombami oraz sporządzenie stosownej dokumentacji.

9.Rozliczenie zużycia wody na zlecenie Zarządcy Nieruchomości w oparciu o autorskie oprogramowanie wspomagane analizę statystyczną.W porozumieniu z Zarządcy Nieruchomości istnieje możliwości wygenerowania jawnie wyrażonych składników opłat wynikających z eksploatacji wodomierzy mieszkaniowych, w tym na poczet legalizacji ponownej.