Polityka cookies

Z tego dokumentu dowiesz się o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony http://euro-projekt.pl/


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, tj. Jerzy Belcik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Euro – Projekt Jerzy Belcik. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@euro-projekt.pl  
 
1. Definicje
Poniżej znajdziesz wytłumaczenie podstawowych pojęć znajdujących się w polityce prywatności:
Administrator – osoba przetwarzająca dane osobowe, jest nią Jerzy Belcik prowadzący działalność gospodarczą pod tą samą nazwą z siedzibą w Katowicach 40-540 przy ul. Szpaków 23/2.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www: www.euro-projekt.pl
Użytkownik – oznacza Ciebie, czyli każdy podmiot, na rzecz którego mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.
 
2. Dane osobowe
1.Dane możesz przekazywać za pomocą formularza dostępnego na Stronie, tj. formularza newslettera oraz formularza kontaktu.
2. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Jerzy Belcik (Administrator).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnych akcji w ramach poszczególnego z dostępnych formularzy.
W przypadku formularza kontaktu – do przetwarzania Twoich danych (imię i nazwisko, adres e-mail) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
4. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych oraz informuję, że nie udostępniam przekazanych mi danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
6. Dane osobowe, które podajesz są przechowywane przez okres:
- w przypadku osób kontaktujących się za pomocą formularza – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Dane mogą podlegać archiwizacji.
7. Będąc Użytkownikiem Strony masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
8. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych:
-  home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 KRS: 0000431335z – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 
3. Kontakt
1.Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularz kontaktowy dostępny na stronie, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W przypadku kontaktu przez formularz podajesz także imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
3. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 
4. Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 
5. Logi serwera
1.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
.