Dziedzina telekomunikacji zajmująca się technikami przesyłu wartości pomiarowych na odległość. Polega ona zazwyczaj na umieszczaniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego przesyłu danych drogą  radiową lub telefoniczną do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej.

 

Internetowy system telemetryczny

 

1. Pełne bezpieczeństwo danych
2. Automatyczne zbieranie danych i ich wizualizacja
3. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta
4. Gwarancja niezawodnego działania
5. Prognozowanie zdarzeń, indywidualne raporty, trendy bieżące oraz historyczne
6. Powiadamianie o stanach alarmowych poprzez SMS, email itp.
7. Współpraca z systemami GIS, SAP, ERP
8. Wygodny dostęp z poziomu standardowej przeglądarki internetowej

 

Stały monitoring obiektów:

 

- Studnie zakupowe, ujęcia wody
- Studnie wodomierzowe (pomiarowe)
- Studnie redukcyjne
- Hydrofornie
- Przepompownie
- Oczyszczalnie ścieków


Parametry czytane zdalnie:

 

- Przepływ cieczy z uwzględnieniem jego kierunku
- Ciśnienie
- Właściwości fizykochemiczne cieczy
- Poziomy napełnienia
- Informacje o otwarciu monitorowanego punktu
- Informacja o zalaniu monitorowanego punktu
- Informacje o stanie baterii w przypadku zasilania bateryjnego

 

 

Główne zalety naszego systemu to:

 

1. Efektywne i ekonomiczne zarządzanie siecią, bilansowanie sieci;
2. Kontrola wycieków;
4. Szybki i zrozumiały sposób raportowania
5. Wystarczy przeglądarka internetowa;
6. Możliwość odczytu liczników trudnodostępnych;
7. Redukcja czasu i kosztów odczytu;
8. Sygnalizacja stanów alarmowych.