RESIDIA P


Moduł Residia-P dostarcza impulsy o wysokiej rozdzielczości które zawierają informację o kierunku przepływu.


Kategoria: Nadajnik impulsów

Moduł Residia-P dostarcza impulsy o wysokiej rozdzielczości które zawierają informację o kierunku przepływu.Przepływ wsteczny, zanim na wyjściu pojawią się impulsy, zostaje skompresowany przez identyczną objetość przepływu do przodu. Oznacza to,iż w czasie tym brak jest impulsów na wyjściu modułu nawet jeśli liczydło wodomierza zlicza juz objetość przepływu do przodu.

Moduł może byc dostarczony z wartością impulsowania (1, 10, 100 lub 1000) litrów na impuls.