FM-1


Fm-1 kontroler który przekształca impulsy wejściowe w sygnał prądowy.


Kategoria: Przetwornik częstotliwości

FM 1 D/K jest kontrolowanym przez mikroprocesor przetwornikiem wielkości mierzonej ze wskazaniem cyfrowym. Przekształca on impulsy wejściowe w prąd proporcjonalny do chwilowej wartości przepływu. Impulsy wejściowe mogą być przekształcane np. w standardowy sygnał prądowy (0 / 4-20mA), stan licznika (impulsy zliczania), dane cyfrowe lub wskazania LED. W zależności od aplikacji, przetwornik może funkcjonować nie tylko z nadajnikami OD i RD. - zarządzanie siecią wodociągową

 

Zastosowanie
- rejestracja profilu zuzycia wody
- rejestracja poziomu wypełnienia zbiorników
- rejestracja przepływu ciśnienia
- rejestracja odchyłki temperatury