MeiStream FS


Przetwornik przepływu do ciepłomierzy i liczników chłodu, 90C


Kategoria: Ciepłomierze / Mechaniczne

Przetwornik przepływu typu MeiStream FS łączy wysoką niezawodność i dokładność pomiaru przetwornika z poziomą osią typu WP z zaletami przetwornika z pionową osią typu WS w całym zakresie pomiarowym, potwierdzone zatwierdzeniem typu MID zgodnie z MI004 lub EN 1434 w klasie dokładności 2. MeiStream FS wyposażono w moduł HRI-Mei FS z wyjściem impulsowym. Istnieje możliwość programowania wartości impulsowania dla ciepłomierzy lub liczników chłodu. Ewentualne przepływy wsteczne są kompensowane.

Głównym elementem przetwornika przepływu MeiStream FS jest nowo zaprojektowana turbina w kształcie kuli, całkowicie wyważona hydrodynamicznie. Przy minimalnych strumieniach objętości turbina przemieszcza się osiowo bez kontaktu z łożyskami promieniowymi, nie używając osi turbiny. Wyważenie hydrodynamiczne przy dużych przepływach zapewnia specjalna dobrana gęstość materiału, z którego wykonano turbinę. Konstrukcja turbiny jest wynikiem wieloletnich prac badawczych, rozwoju i testów. W wyniku tych prac opracowano turbinę, która funkcjonuje optymalnie w całym zakresie pomiarowym zapewniając doskonałą metrologię i wysoką trwałość eksploatacyjną.

W przeciwieństwie do dotychczasowych przetworników przepływu z pionową osią typu WS MeiStream FS może pracować w pozycji pionowej. Jest to podstawowa zaleta całkowicie wyważonej hydrodynamicznie turbiny. Możliwość pionowej zabudowy pozwala na szybką i łatwą instalację przetwornika przepływu w wąskich lokalizacjach. MeiStream FS posiada długości zabudowy kompatybilne z dotychczasowymi przetwornikami przepływu typu WP (tzw. krótkie) i WS (tzw. długie).