Koncentrator radiowy (wzmacniacz)


Dwukierunkowy, kompaktowy moduł radiowy do automatycznego odczytu wodomierzy (sieci stacjonarnej lub w trybie „Walk by/Drive by”), który może współpracować: ź z radiowymi „punktami końcowymi”, np. iPERL


Kategoria: Systemy zdalnych odczytów

Dwukierunkowy, kompaktowy moduł radiowy do automatycznego odczytu wodomierzy (sieci stacjonarnej lub w trybie „Walk by/Drive by”), który może współpracować: ź z radiowymi „punktami końcowymi”, np. iPERL

Zaprojektowany do zbierania danych pomiarowych w interwale czasowym lub komunikacji na żądanie z stacjonarnej sieci radiowej lub bramki.

Dla końcowych modułów radiowych Repeater'y pracują jako stacja przekaźnikowa i przekazują dane na większe odległości do terminala inkasenckiego lub bramki. Skuteczność działania zależna jest od wszystkich powiązanych w sieci elementów oraz dostępnego oprogramowania.

Lista dokumentów

- Karta katalogowa