Zewnętrzna karta radiowa


SIRT jest modem radiowy dla radia Sensus połączonym do PSION przez Bluetooth i wykorzystującym program SensusR


Kategoria: System zdalnych odczytów

SIRT jest modem radiowy dla radia Sensus połączonym do PSION przez Bluetooth i wykorzystującym program SensusREAD dla następujących celów:

    Odbieranie wiadomości radiowych o dużej częstotliwości transmisji z urządzeń końcowych Sensus RF.
    Żądanie większej ilości informacji z radiowych punktów końcowych
    Zmiana konfiguracji radiowych punktów końcowych

SIRT posiada 2 wewnętrzne anteny i przekazuje najsilniejsze z odebranych komunikaty radiowe (funkcja zróżnicowania).