Cordonel


Statyczny wodomierz do zimnej wody pitnej DN 40...100


Kategoria: Przemysłowe

Nowy, statyczny wodomierz przemysłowy, dzięki któremu można znacznie wydajniej zarządzać sieciami wodociągowymi oraz uzyskiwać dokładne i wiarygodne dane, niezależne od instalacji i warunków otoczenia.

To nowe, innowacyjne urządzenie dla inteligentnych sieci wodociągowych oraz tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości.

CORDONEL – cechy szczególne
• Ulradźwiękowa zasada działania – „ciągły“ pomiar
• Nowa technologia (zgłoszenie patentowe) odcinka pomiarowego gwarantująca wymaganie – U0D0
• Zakres pomiarowy – R1000, PN16
• Próg rozruchu – 12l/h dla DN50
• Zasilanie bateryjne - żywotność 20 lat
• Dodatkowy pomiar temperatury oraz opcjonalnie ciśnienia
• Wszechstronna gama opcji komunikacyjnych