PolluTherm


Przelicznik wskazujący do pomiaru energii cieplnej i chłodu.


Kategoria: Ciepłomierze / Mechaniczne

Przelicznik PolluTherm przeznaczony jest po pomiaru zużycia energii w systemach grzewczych lub chłodniczych. Opcjonalnie PolluTherm może być stosowany do pomiaru energii w połączonych systemach ciepła i chłodu, gdzie podczas pracy licznika następuje automatyczne przełączanie pomiędzy trybem zliczania energii cieplnej i chłodniczej. Wartość progu przełączania może być indywidualnie ustawiana w zależności od wymagań konkretnej instalacji.
Przeglądanie zapamiętanych danych oraz zdalny odczyt jest zapewniony przez dwa złącza umożliwiające instalację dodatkowych modułów w dowolnym momencie pracy przelicznika (np. M-Bus lub wyjście impulsowe).